Medezeggenschapsraad (MR)

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft verschillende rechten en plichten. De raad praat en denkt mee en adviseert over beleidszaken die betrekking hebben op CBS De Rank. De MR bevordert de openheid en het onderling overleg op school tussen directie, ouders en leerkrachten. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het optimaal functioneren van de school. De gesprekspartner van de MR is de directeur, waarmee regelmatig overleg is.

De MR vergadert 7 maal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, doch bij mededelingen onder embargo kan verzocht worden aan aanwezige niet MR-leden om tijdelijk de vergadering te verlaten. De verslaggeving van een vergadering vindt plaats via de wekelijkse nieuwsbrief. 

Samenstelling MR schooljaar 2023-2024

Personeelsgeleding: 

Annet van Vrouwerff

Arthur Pruijsers (Secretaris)  

Oudergeleding: 

Marian Klaassen 

Owen Molenaar (voorzitter)

Annet

Annet van Vrouwerff

Arthur

Arthur Pruijsers

Marian Klaassen

Owen Molenaar

Vergaderdata

Datum Overleg Locatie Tijd
29 augustus 2023 Plenaire, gecombineerde vergadering CBS De Rank Aanvang 15:30u
21 november 2023 Plenaire, gecombineerde vergadering CBS De Rank Aanvang 15:30u
1 februari 2024 Plenaire, gecombineerde vergadering CBS De Rank Aanvang 15:30u
2 april 2024 Plenaire, gecombineerde vergadering CBS De Rank Aanvang 15:30u
16 mei 2024 Plenaire, gecombineerde vergadering CBS De Rank Aanvang 15:30u
2 juli 2024 Plenaire, gecombineerde vergadering CBS De Rank Aanvang 15:30u
       

(ev. wijzigingen zullen worden gecommuniceerd via de wekelijkse nieuwsbrief van de school)

Jaarverslag 2022-2023

Jaarverslag 2022-2023

De MR is graag op de hoogte van zaken die binnen onze school spelen, zodat we bepaalde onderwerpen ook op de agenda kunnen zetten. Initiatieven, vragen of ideeën van ouders of het team die betrekking hebben op het gevoerde schoolbeleid horen we dan ook graag! (Voor onderwerpen die betrekking hebben op uw eigen kind (vragen of klachten) kunt u terecht bij de leerkracht.)

Spreek ons vooral aan of stuur een e-mail naar: mr@derank.skbg.nl