School

Waar staat onze school voor

De Rank is een dynamische en innovatieve school. In een steeds veranderende wereld krijgt de leerling op Daltonschool de Rank de kans zich in een rijke leeromgeving te ontwikkelen tot een gewaardeerd persoon die aanspraak kan maken op zijn zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, daarbij effectief te werk kan gaan en kan reflecteren.

De relatie -en daarmee vertrouwen- staat hierbij bovenaan, hierin spelen de ouders, de leerkrachten en de school een grote rol. De kernwaarden van Daltononderwijs staan hierbij hoog in het vaandel. Uitgaande van het unieke van elk kind, is het schoolteam bewust op zoek naar een dialoog met allen die bij de school betrokken zijn. Dit geeft leerlingen veiligheid en geborgenheid.

Onze missie De Rank, samen groeien

De Rank is een plek waar kinderen van groep 1 tot en met groep 8 letterlijk en figuurlijk kunnen groeien. Onze school biedt een veilige leeromgeving waar met plezier wordt geleerd en gewerkt. Kinderen worden gestimuleerd in hun cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. De vorming van kinderen tot verantwoordelijke en zelfstandige personen is onze focus.

De Rank heeft een christelijke identiteit. Het uitgangspunt van onze school is dat ieder kind welkom is, ongeacht geloof, afkomst, nationaliteit of levensbeschouwing. Om ons bewust te zijn van, en respect te hebben voor de wereld om ons heen, besteden we in de bovenbouw aandacht aan wereldgodsdiensten en brengen een bezoek aan de kerk, moskee en synagoge.

We doen het graag met u samen

Samenwerking met u als ouder vinden we belangrijk. Voor uw kind is het prettig en duidelijk wanneer opvoeding en onderwijs elkaar goed aanvullen. Zo kunnen we samen de optimale situatie voor uw kind creëren. Dat is de reden dat wij open staan voor suggesties van ouders en graag het gesprek aangaan.

Maar er is ook letterlijk ruimte om te leren:

 • 10 groepslokalen, een speellokaal voor de kleuters en twee grote speelplaatsen
 • een ruime hal met werkplekken en computers
 • bibliotheek met de nieuwste jeugdboeken
 • grote gymzaal aan de school vastgebouwd en binnendoor te bereiken
 • het zwembad De Beemd op loopafstand
 • een natuurtuin tegenover de school

De Rank is Daltonschool

De Rank kiest bewust voor het Daltononderwijs. Het team van De Rank is in 2015 gestart met de opleiding voor het Daltononderwijs. Na afronding van de opleiding, een vijfjarig ontwikkeltraject en een afsluitende visitatie van de Daltonvereniging krijgt De Rank officieel het predicaat 'Daltonschool'. Dit heeft in het najaar van 2021 plaatsgevonden en met goed resultaat! We mogen ons dus nu officieel een Daltonschool noemen!

Het idee achter Daltononderwijs is dat het van kinderen mensen maakt die vol zelfvertrouwen en met de nodige vaardigheden in het leven staan. Mensen die creatief, initiatiefrijk en sociaal

Een goede start voor uw kind

Een goede start voor uw kind, daar gaan wij voor. Onze sterke punten zijn:

 • Schoolklimaat: zowel ouders als kinderen geven aan het schoolklimaat te waarderen. Het team is enthousiast en op ontwikkeling gericht, de sfeer tussen leerlingen is goed en veilig en ouders zijn betrokken. De school wordt met regelmaat een warm bad genoemd.
 • Gemotiveerd personeel: kinderen en ouders geven weer dat het team in de school niet alleen enthousiast is, maar ook duidelijk en transparant en veel informatie met elkaar delen.
 • Zorg en begeleiding: de inspectie heeft ons als voldoende beoordeeld. Wij werken in de groep in meerdere niveaus.
 • Monitoring: de school volgt de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen door middel van een leerlingvolgsysteem gedurende acht jaren.
 • Diversiteit: leerlingen van diverse culturele achtergronden en geloofsovertuigingen zijn welkom op de Rank.
 • Computerinzet en -gebruik: de school beschikt over ruim voldoende chromebooks, die in de dagelijkse praktijk gebruikt worden. Per leerjaar wordt veel aandacht besteed aan het aanschaffen van goede, adaptieve software.
 • Communicatie: ouders en kinderen geven aan de communicatie, zowel schriftelijk als mondeling, van goede kwaliteit te vinden.
 • Financieel gezond: door de financiële situatie is de Rank in staat beoogd beleid ook daadwerkelijk om te zetten in resultaat.
Dalton 2

Brede ontwikkeling en cultuureducatie

Brede ontwikkeling

Bij De Rank hoort de brede ontwikkeling van het kind erbij. We werken met de nieuwste methoden en materialen. Naast de basisvakken taal, lezen, rekenen staan daarom ook creatieve vakken op het lesrooster: tekenen, muziek en drama, handvaardigheid. In de kleutergroepen zijn deze vakken geïntegreerd in thema’s. In de hogere groepen komt cultuureducatie ook tijdens de ‘zaakvakken’ aan bod. Bijvoorbeeld bij de geschiedenisles leren de kinderen iets over architectuur tijdens de Romeinse tijd en over piramides in Egypte. Daarbij is techniek ook een onderdeel van het lesprogramma. Creamiddagen worden een aantal keer per jaar georganiseerd. Dit gebeurt per bouw en vaak rond de feestdagen. Tijdens deze middagen is de hulp van ouders zeer welkom.

Cultuur

De cultuurcoach van de gemeente Lochem organiseert voor alle scholen een Kunstmenu. Onze leerlingen doen mee aan allerlei activiteiten op het gebied van kunst- en cultuur. De verschillende disciplines zijn: beeldende kunst, literatuur, muziek, drama, dans, media en cultureel erfgoed. Voor de activiteiten maken we gebruik van het aanbod van Move ON. En zetten we een drie-jarig muzieksubsidie in en werken we samen met muziekvereniging Advendo.

Het schooljaar concreet:

 • Aan het begin van het schooljaar een planning voor Kunstmenu-activiteiten.
 • Regelmatig overleggen met culturele organisaties zoals de Schouwburg, de cultuurcoach, Advendo, Stichting Kunstzinnige Vorming Lochem (KVL) en de bibliotheek.
 • Bezoeken aan technieklokaal Borculo en techniekdagen bij bedrijven.
 • Sportkalender met evenementen waaronder schoolvoetbal, vissen, dammen en schaken, judo.
Team 23 24 (1)

Mensen in de school

De Rank heeft een directeur en 12 leerkrachten. Een aantal groepen heeft twee leerkrachten. Naast de groepstaken doen leerkrachten mee in werkgroepen en organiseren zij activiteiten. Zo is er een ICT-er, stagecoördinator, techniek- en cultuurcoördinator, taalspecialist en Daltoncoördinator. De intern begeleider is twee dagen per week aanwezig. Ze is de spil voor leerkrachten en ouders wanneer kinderen extra ondersteuningsbehoeften hebben. De Rank biedt voor leerlingen aan de bovenkant die meer aan kunnen extra uitdaging met extra leerstofaanbod.

Kom kennismaken

Is onze school wellicht iets voor uw kind, maar wilt u eerst meer informatie? Kom dan kennismaken. Maak een afspraak voor een vrijblijvend, persoonlijk gesprek. Of meld u aan voor een rondleiding door de school. Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Maak een afspraak