Schooltijden

Op deze pagina vindt u alles over schooltijden, overblijven, gymnastiek en schoolzwemmen.

Dag Tijd
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (gr 5 t/m 8) 08.30 – 12.00 uur  13.00 - 15.00 uur
vrijdag groep 1 t/m 4 08.30 - 12.00 uur
woensdagochtend alle groepen 08.30 – 12.30 uur
woensdagmiddag alle groepen vrij
vrijdagmiddag groepen 1 t/m 4 vrij

De bel gaat 5 minuten voor aanvang van de schooltijd, zodat iedereen op tijd in de klas is en de leerkracht kan beginnen.

’s Ochtends kunnen de kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen.
‘s Middags mogen de kinderen die niet overblijven om 12.45 uur weer op het schoolplein.

Overblijven

Uw kind kan overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Aanmelden en administratie van het overblijven wordt geregeld via https://www.overblijvenmetedith.nl/parent/login

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (gr 5 t/m 8)

  • De kinderen van de groepen 3 t/m 8 blijven over bij hun eigen leerkracht.
  • Voor de groepen 1 en 2 worden er overblijfouders ingezet.
  • Van 12.00 tot 12.15 uur eten de kinderen in het eigen klaslokaal.
  • Daarna gaan de kinderen naar buiten. Er is toezicht op het schoolplein door overblijfouders.
  • Vanaf 12.45 uur nemen de leerkrachten het toezicht over.

Voor- en naschoolse opvang

Naast gastgezinnen is er keuze uit een drietal opvangorganisaties die zowel voor, als na schooltijd er voor uw kind zijn.

Avonturijn biedt voor– en naschoolse opvang aan in de tussenlokalen van de Rank en Vennegötte. Tevens is er een peuterspeelzaal.
Informatie is te vinden op www. Avonturijn.nl.

Daarnaast worden door kinderopvangorganisaties Dreamzzz en Konijn en Ko kinderen 's ochtends gebracht vanuit de opvang en na schooltijd weer opgehaald. Zij hebben een locatie elders in Lochem. 

Bewegingsonderwijs/Gymnastiek  

Groep 1 maakt gebruik van het inpandige speellokaal. Kleuters hebben hiervoor permanent gymschoenen (met naam) op school.

De groepen 2 t/m 8 gymmen in gymzaal Curieplein, welke aan het schoolgebouw staat. 
Zij gymmen op maandag. Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht. 

Het gymroosterstaat in het informatieboekje.  
Voor de groepen 5 t/m 8 is douchen na de gymles verplicht.