Regels en tips

 • Kinderen komen niet eerder dan een kwartier voor schooltijd naar school. De schooldeur gaat om 8.20 uur open, binnen begint het toezicht van de school.
 • Kinderen die niet overblijven mogen pas op het plein als de leerkracht het toezicht van de overblijfouder heeft overgenomen.
 • De eerste bel gaat 5 minuten voor de echte schooltijd begint. Ze weten dan dat ze afscheid moeten nemen zodat we op tijd kunnen beginnen.
 • Kinderen van groep 1, 2 en 3 komen binnen via het kleuterplein en worden begroet door leerkracht of directeur. Zij gaan vervolgens alleen naar binnen en worden daar opgevangen door hun leerkracht. Kinderen van groep 4 t/m 8 gaan via de hoofdingang alleen naar binnen.
 • Op woensdag mogen ouders mee naar binnen om even te kijken wat hun kind zoal doet. Wij willen wel om 8.30 uur beginnen en verzoeken dan ook om op tijd de lokalen en school weer te verlaten.
 • De kinderen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
 • De verkeerssituatie rondom de school wordt heel gevaarlijk voor de kinderen als veel ouders kinderen met de auto brengen of halen. Houd u daarbij aan de verkeersregels en respecteer de gele band (niet stoppen of parkeren).
 • Ouders die hun kinderen naar school brengen of van school ophalen, wachten op het schoolplein. Zo wordt het verkeer in de woonerven niet onnodig gehinderd. Het is verboden te roken op en nabij het schoolplein, ook niet net buiten het hek.
 • Ouders doen er verstandig aan hun auto te parkeren op toegestane plekken. De politie controleert regelmatig en schrijft bij overtreding meteen een bon.
 • Laat fietsen nooit overnachten op school. De kans is groot dat deze anders meegenomen of vernield worden.
 • Het is verstandig de spullen (melkbekers, tassen, jassen e.d.) van de naam te voorzien.
 • Boeken en schriften gaan in een tas mee naar huis.