Nieuwe leerling

Vraagt u zich af of Daltonschool de Rank de juiste school voor uw kind kan zijn of wilt u zich oriënteren in het Lochemse, dan kan op de volgende wijze:

Stappenplan (oriëntatie) nieuwe leerlingen

Stap 1: Kennismaking

U maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek en/of rondleiding door de school. Dit kan via 0573 252575, 06 17390472 of via de mail m.hebbink@skbg.nl. Veelal hebt u een gesprek met de directeur en zij laat u de school zien. Het is fijn als uw kind dan ook al meekomt. Na afloop ontvangt u informatie over de school en indien u wenst ook een aanmeldformulier. U kunt ook op een later moment nog bellen of mailen voor een aanmeldformulier.

Stap 2: Aanmelding

U geeft het aanmeldformulier met handtekeningen af op school of stuurt het op. Na ontvangst krijgt u van ons een bevestiging van aanmelding.

Let op: nog geen definitieve inschrijving.

Stap 3: Inschrijving

Uw zoon/dochter wordt over enkele maanden vier jaar. U ontvangt via de post of e-mail een intake-formulier. Deze vult u binnen twee weken in en retourneert het aan de school. Op dat moment plant de kleuterleerkracht een intakegesprek met u om de levensloop en vaardigheden van uw kind tot dat moment te bespreken en hoe de school aan de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter kan voldoen.

Stap 4: Wendagen

Aan het eind van het intakegesprek spreekt de kleuterleerkracht met u dagdelen af waarop uw kind kan komen wennen op school. Dit in de weken voor de vierde verjaardag.

Stap 5: Start

Als uw kind vier jaar is geworden start het officieel op de Daltonschool de Rank in groep 1! Bij verhuizing of plaatsing van een leerling van een andere school graag contact opnemen via m.hebbink@skbg.nl of 06 17390472.

Website 1
Website 4
Website 3