Welkom bij
Daltonschool De Rank

Lochem

Kom kennismaken

Samen groeien

Een basisschool voor uw kind: dat kiest u niet zomaar. Herinnert u het zich nog: Jarenlang is er dezelfde weg naar school en weer terug… Als kind zit je er 8 jaar lang 5 dagen in de week, een belangrijk stukje van je leven. Leren, spelen, de eerste vriendjes en vriendinnetjes. Deze schooljaren zijn een basis voor het leven. Op De Rank doen we er alles aan om uw kind een fijne plek te geven, om te leren en om samen te groeien. Dat is dan ook ons motto: De Rank, samen groeien!

Wij willen een goede school zijn en blijven. Ons primaire doel is de leerlingen goed voor te bereiden en alle kansen te bieden op hun toekomst binnen een steeds veranderende samenleving. Elk kind is uniek, we hebben aandacht voor verschillen. We streven ernaar een school te zijn waar elk kind zich ten volle kan ontwikkelen op zowel cognitief, relationeel, creatief en cultureel gebied binnen de eigen mogelijkheden.

In onze school is een prettige, rustige werksfeer waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich veilig en thuis moeten voelen. Leerkrachten gaan met respect en waardering met de leerlingen om. We vragen dit ook van de leerlingen in de omgang met elkaar. Vertrouwen geven en nemen is de basis van ons onderwijs. Waarderend leren en een positieve benadering met duidelijke afspraken en regels helpen ons. Orde en regelmaat schept veiligheid en vertrouwen bij leerlingen. We leren aandacht te hebben voor elkaar en luisteren naar elkaar. Uw kostbaarste bezit is voor ons zeer waardevol en in goede handen.

Voor contact over uw kind(eren) kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind(eren).

Voor aanmeldingen of informatie kunt u terecht bij de directeur Marianne Hebbink.

Kom kennismaken

Leerlingen De Rank 1

14

Medewerkers

152

Leerlingen

9,0

Tevredenheidsscore

Ons team

Maak kennis met de leerkrachten en professionals van De Rank. Samen gaan wij voor het beste voor uw kind.

Team