Schoolgids

IMG 6527

Schoolgids De Rank

De Rank heeft elk jaar een schoolgids en een informatieboekje. Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u informatie over:

  1. de organisatie van de school en het onderwijs;
  2. de zorg voor de kinderen;
  3. het team van de school;
  4. ouders en de school.

In het informatieboekje vindt u praktische informatie over schooltijden, vakanties en adressen.

De schoolgids staat op de website. De leerkracht reikt het informatieboekje aan het begin van het schooljaar uit aan de ouders. Heeft u het informatieboekje niet, vraag dit dan aan de leerkracht van uw kind.

Venster schoolgids 2023 - 2024 De Rank

Kennismaken met de school

Ouders die onze school willen leren kennen maken een afspraak voor een oriƫnterend gesprek met de directeur. In dit gesprek kunnen alle vragen over de school aan de orde komen en proberen wij een volledig beeld van de school te geven. Natuurlijk bekijken we samen de school. Zo is het voor ouders (en eventueel het kind) mogelijk om de sfeer te proeven van de school in bedrijf. Mocht tijdens de intake blijken dat het kind onderwijsondersteuning nodig heeft dan volgen we de procedure die beschreven staat in de schoolgids.

Schoolondersteuningsprofiel

Alle basisscholen hebben een schoolondersteuningsprofiel. Dit is belangrijk als een kind extra zorg nodig heeft. In dit profiel vindt u welke mogelijkheden een school heeft. U kunt scholen vergelijken en de beste optie voor uw kind kiezen. Ouders en school kunnen op basis van het profiel makkelijker met elkaar in gesprek gaan.

CBS De Rank heeft een schoolondersteuningsprofiel 2015-2019. De school maakt in dit kader deel uit van het samenwerkingsverband IJssel-Berkel (circa 100 scholen voor primair en speciaal onderwijs).

Denkt u dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft? Bespreek dit dan eerst met de leerkracht. Vervolgens kunt u terecht bij het ondersteuningsteam op school.

Download hier ons Schoolondersteuningsprofiel