Schoolgids De Rank

De Rank heeft elk jaar een schoolgids en een informatieboekje. Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u informatie over:

  1. de organisatie van de school en het onderwijs;
  2. de zorg voor de kinderen;
  3. het team van de school;
  4. ouders en de school.

In het informatieboekje vindt u praktische informatie over schooltijden, vakanties en adressen.

De schoolgids staat op de website. De leerkracht reikt het informatieboekje aan het begin van het schooljaar uit aan de ouders. Heeft u het informatieboekje niet, vraag dit dan aan de leerkracht van uw kind.

Venster schoolgids 2023 - 2024 De Rank

Kennismaken met de school

Ouders die onze school willen leren kennen maken een afspraak voor een oriënterend gesprek met de directeur. In dit gesprek kunnen alle vragen over de school aan de orde komen en proberen wij een volledig beeld van de school te geven. Natuurlijk bekijken we samen de school. Zo is het voor ouders (en eventueel het kind) mogelijk om de sfeer te proeven van de school in bedrijf. Mocht tijdens de intake blijken dat het kind onderwijsondersteuning nodig heeft dan volgen we de procedure die beschreven staat in de schoolgids.

Inschrijving 4-jarigen

Kennismaking

Kennismakingsgesprek en rondleiding door de school door de directeur of daltoncoördinator. Na afloop ontvangt men algemene informatie (informatieboekje) over de school en indien men daar al prijs op stelt, een aanmeldformulier.

Aanmelding

Ouder(s) geven het aanmeldformulier met handtekeningen af op school of sturen het op. Na ontvangst krijgt men van ons een bevestiging van aanmelding. Let op: nog geen definitieve inschrijving.

Inschrijving

De kleuter is nu ongeveer 3,5 jaar. Men ontvangt via de post of e-mail een intakeformulier/inschrijfformulier. Deze vult men binnen twee weken in en retourneert deze aan de school. Dit is ten behoeve van de formele inschrijving. Het intake/inschrijfformulier is voor de school tevens van belang om de ontwikkeling van het kind te bepalen en een intakegesprek te plannen opdat wij als school goed aansluiten bij aan de onderwijsbehoeften van uw kind. U wordt hiervoor door de kleuterleerkracht uitgenodigd.

Intakegesprek

Het intakegesprek wordt gedaan door de leerkracht van de kleuters en indien noodzakelijk met ondersteuning van de Intern Begeleider. Dit laatste is met name als de kleuterleerkracht denkt dat mogelijk extra ondersteuning van belang is. Tijdens het intakegesprek worden de wendagen en de startdag afgesproken en krijgen ouders het kleuterinformatieboekje mee. Voor de eerste wendag krijgt het kind een kaartje om te herinneren aan de wendag.

Wendagen

De leerkracht en de ouder(s) spreken 4 á 5 dagdelen af waarop het kind kan komen wennen op school voor de 4e verjaardag.

Start

Als het kind 4 jaar is geworden start het officieel groep 1 van Daltonschool de Rank.

Schoolondersteuningsprofiel

Alle basisscholen hebben een schoolondersteuningsprofiel. Dit is belangrijk als een kind extra zorg nodig heeft. In dit profiel vindt u welke mogelijkheden een school heeft. U kunt scholen vergelijken en de beste optie voor uw kind kiezen. Ouders en school kunnen op basis van het profiel makkelijker met elkaar in gesprek gaan.

CBS De Rank heeft een schoolondersteuningsprofiel 2015-2019. De school maakt in dit kader deel uit van het samenwerkingsverband IJssel-Berkel (circa 100 scholen voor primair en speciaal onderwijs).

Denkt u dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft? Bespreek dit dan eerst met de leerkracht. Vervolgens kunt u terecht bij het ondersteuningsteam op school.

Download hier ons Schoolondersteuningsprofiel

gogoanime